… και έτσι οι Έλληνες κάτοικοι του εξωτερικού δεν εχουν το ψηφίσμα ! (Mαργαρίτα Σανπώ-Ρουσσελώ ) 2012-05-10

Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε, αλλά υπολείπεται μόνον ενός ψηφίσμα τος για να εφαρμοστεί, και έτσι οι Έλληνες κάτοικοι του εξωτερικού δεν μπορoύν ακόμα να ψηφίσουν για τις εθνικές εκλογές !                               (Marguerite Champeaux-Rousselot)  2012-05-10 Μπορείτε να διαβάσετε το αντίστοιχο κείμενο το οποίο εξηγεί αυτό το ζήτημα - ψηφίσμα - και να υπογράψετε εδώ την αίτηση : http://2vote.epetitions.net/Continuer la lecture de … και έτσι οι Έλληνες κάτοικοι του εξωτερικού δεν εχουν το ψηφίσμα ! (Mαργαρίτα Σανπώ-Ρουσσελώ ) 2012-05-10