Η Κασταλία στους Δελφούς. Αποκάλυψη ενός χώρου

Η Κασταλία στους Δελφούς. Αποκάλυψη ενός χώρου και προεκτάσεις αυτού. ( (Μαργαρίτα Σανπώ-Ρουσσελώ) Περίληψις Ph. D : Ο χώρος της Κασταλίας στους Δελφούς είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την κρήνη αλλά δεν αποτέλεσε ποτέ αντικείμενο ολοκληρωμένης μελέτης και παραμένει σχετικώς άγνωστος. Η διδακτορική διατριβή «Η Κασταλία στους Δελφούς. Αποκάλυψη ενός χώρου και προεκτάσεις αυτού.» εξερευνά αυτές … Continuer la lecture de Η Κασταλία στους Δελφούς. Αποκάλυψη ενός χώρου

Οικονομική κρίση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη : και λίγο καθάρισμα στην οικια… (2011/08/17)

Οικονομική κρίση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη : και λίγο καθάρισμα στην οικια... (2011/08/17) Μέρος της κατάστασης της κρίσης, όπου βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο κόσμος οφείλεται σε ορισμένες τράπεζες και σε ορισμένους από τους μεγαλύτερους πελάτες ή τους ανέντιμους μετόχους τους. Είδαμε ότι ο Ομπάμα το 2009  κατάφερε να αποκαλύπτουν  οι ελβετικές … Continuer la lecture de Οικονομική κρίση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη : και λίγο καθάρισμα στην οικια… (2011/08/17)