Οικονομική κρίση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη : και λίγο καθάρισμα στην οικια… (2011/08/17)

Οικονομική κρίση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη : και λίγο καθάρισμα στην οικια... (2011/08/17) Μέρος της κατάστασης της κρίσης, όπου βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο κόσμος οφείλεται σε ορισμένες τράπεζες και σε ορισμένους από τους μεγαλύτερους πελάτες ή τους ανέντιμους μετόχους τους. Είδαμε ότι ο Ομπάμα το 2009  κατάφερε να αποκαλύπτουν  οι ελβετικές … Continuer la lecture de Οικονομική κρίση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη : και λίγο καθάρισμα στην οικια… (2011/08/17)

Exemplary financial crisis in Greece and Europe : some reconsidering to do for the family… (2011-08-12)

One source of the crisis in which Greece, Europe and the rest of world finds itself today, is due to the dishonesty of certain banks’ customers and shareholders. As we saw in 2009, Obama managed to reveal Swiss banks’ 'secrecy' concerning U.S. taxpayers who used such banks to evade paying their taxes. Other leaders, either … Continuer la lecture de Exemplary financial crisis in Greece and Europe : some reconsidering to do for the family… (2011-08-12)

Crise financière en Grèce et en Europe : un peu de ménage à faire en famille… sur le secret bancaire (2011-08-27)

Une partie de la situation de crise où la Grèce, l’Europe et le monde se trouvent  est due à certaines banques et à certains de leurs gros clients ou actionnaires malhonnêtes. Or on a vu qu’Obama en 2009 a réussi à faire lever aux banques suisses le « secret bancaire » concernant des contribuables américains … Continuer la lecture de Crise financière en Grèce et en Europe : un peu de ménage à faire en famille… sur le secret bancaire (2011-08-27)